Articles

Article publicat el: 2 agost 2017

Ja ha marxat la crisi?

No és novetat que una part de l’entramat mediàtic i polític afirma que “la crisi ha quedat enrere”. Ara bé, és cert? Què hem d’entendre per superar la crisi per part de la ciutadania? Que hem d'entendre per superar la crisi en l’àmbit del treball i del mercat laboral? Si ens...

Article publicat el: 29 juny 2017

Enquestes per al bon govern

Avui, la posta en pràctica de polítiques públiques reclama de manera ineludible no ja només la recollida sistemàtica de les dades referents a la gestió, sinó que fa del tot necessari poder disposar d’informació relativa a la percepció que la ciutadania té sobre aquestes en tant que mecanisme d’...