Perfils

Aquesta secció conté els resultats, les dades estadístiques concretes, que defineixen els perfils de les ciutats que pertanyen a aquest projecte.

Des de l’any 2010, anualment, s’elabora l’Informe del Perfil de la Ciutat, on s’analitzen i es comparen indicadors de cada municipi del Perfil de la Ciutat en els següents capítols: demografia, mercat de treball, habitatge, activitat econòmica, teixit empresarial, cohesió social i sostenibilitat. A l’apartat de Publicacions, podreu consultar els quatre informes (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015) en la seva totalitat, així com la metodologia i la definició dels indicadors que s’han fet servir.

En els enllaços que trobareu a continuació, podreu trobar els resultats obtinguts en el càlcul dels indicadors per a cadascun dels municipis que formen part de la xarxa que han aparegut en l’Informe del Perfil de la Ciutat de 2015.

Aquesta secció conté els resultats, les dades estadístiques concretes, que defineixen els perfils de les ciutats que pertanyen a aquest projecte.

Des de l’any 2010, anualment, s’elabora l’Informe del Perfil de la Ciutat, on s’analitzen i es comparen indicadors de cada municipi del Perfil de la Ciutat en els següents capítols: demografia, mercat de treball, habitatge, activitat econòmica, teixit empresarial, cohesió social i sostenibilitat. A l’apartat de Publicacions, podreu consultar els quatre informes (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015) en la seva totalitat, així com la metodologia i la definició dels indicadors que s’han fet servir." data-share-imageurl="">

Rep les darreres notícies al teu e-mail