Perfils

<div class="row">
<p>Aquesta secció conté els resultats, les dades estadístiques concretes, que defineixen els perfils de les ciutats que pertanyen a aquest projecte.</p>

<p>Des de l’any 2010, anualment, s’elabora l’Informe del Perfil de la Ciutat, on s’analitzen i es comparen indicadors de cada municipi del Perfil de la Ciutat en els següents capítols: demografia, mercat de treball, habitatge, activitat econòmica, teixit empresarial, cohesió social i sostenibilitat. A l’apartat de <a href="/publicacions">Publicacions</a>, podreu consultar els quatre informes (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015) en la seva totalitat, així com la metodologia i la definició dels indicadors que s’han fet servir.</p>

<p>En els enllaços que trobareu a continuació, podreu trobar els resultats obtinguts en el càlcul dels indicadors per a cadascun dels municipis que formen part de la xarxa que han aparegut en l’Informe del Perfil de la Ciutat de 2015.</p>
</div>

Aquesta secció conté els resultats, les dades estadístiques concretes, que defineixen els perfils de les ciutats que pertanyen a aquest projecte.

Des de l’any 2010, anualment, s’elabora l’Informe del Perfil de la Ciutat, on s’analitzen i es comparen indicadors de cada municipi del Perfil de la Ciutat en els següents capítols: demografia, mercat de treball, habitatge, activitat econòmica, teixit empresarial, cohesió social i sostenibilitat. A l’apartat de Publicacions, podreu consultar els quatre informes (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015) en la seva totalitat, així com la metodologia i la definició dels indicadors que s’han fet servir." data-share-imageurl="">

Rep les darreres notícies al teu e-mail